Daniel J Pipes

Artykuły biograficzne od Danielu Pipesie

Tytuł Publikacja Data
Pokojowy Pipes Wall Street Journal 19 sierpień 2003

Skrcony yciorys Daniela Pipesa

Oryginal angielski (English original)

Daniel Pipes jest dyrektorem Middle East Forum [Forum Bliskowschodniego] i czsto nagradzanym komentatorem gazet New York Post (USA) i Jerusalem Post (Izrael). Jego najnowsza ksika Militant Islam Reaches America ("Wojujcy islam siga po Ameryk") zostaa opublikowana przez wydawnictwo W.W.Norton w 2002 roku. Strona internetowa www.DanielPipes.org oferuje archiwalne publikacje Daniela Pipesa i list wysykow, z ktrej mona regularnie otrzymywa aktualne artykuy poczt elektroniczn (E-Mail).

Dr. Pipes by jednym z tych nielicznych analitykw, ktrzy wczenie zrozumieli zagroenie, wypywajce z wojujcego islamu ("Nie zauwaona przez wikszo ludzi Zachodu" - pisa w roku 1995 - "wojna zostaa wypowiedziana jednostronnie przeciwko Europie i Stanom Zjednoczonym"). Kanadyjska gazeta National Post zauwaa, e "Gdyby wiat zareagowa na jego [Pipesa] ostrzeenia, nie doszo by nigdy do 11 wrzenia". Wall Street Journal nazwa go "autorytatywnym komentatorem w sprawach Bliskiego Wschodu". Telewizja MSNBC okrela go jako jednego z najbardziej znanych "luminarzy bliskowschodnich".

Stopie magistra historii Daniel Pipes otrzyma w roku 1971, a doktoryzowa si w na tym samym Uniwersytecie Harvarda w roku 1978. Na studiach za granica spdzi w sumie sze lat, w tym trzy lata w Egipcie. Mwi biegle po francusku, arabsku i niemiecku. Wykada na Uniwersytecie Chicago, na Uniwersytecie Harvarda oraz w Wyszej Szkole Marynarki Wojennej. Pracowa na rnych stanowiskach w Departamencie Stanu i Departamencie Obrony rzdu USA, jak rwnie jako wiceprzewodniczcy Rady Fundacji Stypendiw Zagranicznych Fulbrighta, nominowany na to stanowisko przez Prezydenta. Niedawno prezydent G.W.Bush mianowa go jednym z dyrektorw Amerykaskiego Instytutu Pokoju (USIP).

Dr. Pipes jest czstym gociem amerykaskich programw telewizyjnych, m.in. ABC World News, CBS Reports, Crossfire, Good Morning America, Newshour z Jimem Lehrerem, Nightline, O'Reilly Factor (Fox) i The Today Show, biorc ywy udzia w dyskusjach na aktualne problemy. Wystpowa te w zagranicznych stacjach telewizyjnych, m.in. w telewizji BBC i w katarskiej Al.-Jazeera.

Daniel Pipes publikowa w znanych amerykaskich magazynach, takich jak: The Atlantic Monthly, Commentary, Foreign Affairs, Harper's, National Review, New Republic oraz w The Weekly Standard. Jego artykuy ukazuj si w czoowych amerykaskich gazetach, m.in.: w Los Angeles Times, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, a s przedrukowywane przez okoo 90 innych dziennikw i na setkach stron internetowych. Jego twrczo publicystyczna i pisarska bya dotd tumaczona na osiem jzykw, a on sam wygasza prelekcje w dwudziestu piciu krajach wiata.

Daniel Pipes napisa jedenacie ksiek. Cztery z nich dotycz islamu: ksika Militant Islam Reaches America ("Wojujacy islam siga po Ameryk") zostaa wydana w roku 2002, The Rushdie Affair ("Afera Rushdiego") - w 1990 r., In the Path of God ("Na ciece Boga") - w 1983 i Slave Soldiers of Islam ("Zniewoleni onierze islamu") - w 1981 roku.

Trzy ksizki traktuj o Syrii: Syria Beyond the Peace Process ("Syria poza procesem pokojowym") - rok 1996, Damascus Courts the West ("Damaszek zaleca si do Zachodu") - 1991 i Greater Syria ("Wielka Syria") - 1990.

Trzy nastpne ksizki podejmuj inne tematy bliskowschodnie: The Hidden Hand ("Ukryta rka"), wydana w roku 1996, analizuje sposb w jaki Iraczycy widz samych siebie i wiat zewntrzny. The Long Shadow ("Dugi cie") z roku 1989 zawiera eseje na rne tematy bliskowschodnie. An Arabist's Guide to Colloquial Egyptian ("Przewodnik arabisty po jzyku potocznym Egiptu") z roku 1983 jest systematyczn gramatyk jzyka arabskiego, ktrym mwi si w Egipcie.

Conspiracy ("Spisek"), ksika wydana w 1997 roku, omawia wpyw teorii spiskowych na polityk we wspczesnej Europie i w Stanach Zjednoczonych. W Polsce ukazaa si po tytuem: Potga spisku: Wpyw paranoicznego mylenia na dzieje ludzkoci (wyd. BEJ Service, 1998r.).

Daniel Pipes redagowa te dwa zbiory esejw: Sandstorm ("Burza piaskowa") - 1993r. i Friendly Tyrants ("Przyjani tyrani") - 1991r. Jest on wspautorem jedenastu ksiek.

Dr. Pipes jest czonkiem "Specjalnej grupy zadaniowej Departamentu Obrony ds. Terroryzmu i Technologii". Zasiada w piciu radach wydawniczych, wystpowa jako ekspert przed licznymi komitetami Kongresu i pracowa przy organizacji czterech kampanii prezydenckich. Jego nazwisko widnieje w encyklopediach Who's Who in America ("Kto jest kim w Ameryce") i Who's Who in the World ("Kto jest kim na wiecie"). Otrzyma dwa doktoraty honorowe.

The Middle East Forum (Forum Bliskowschodnie), adres internetowy www.meforum.org, jest niezalen [501 c 3] organizacj, zaoon w roku 1994, ktra promuje amerykaskie interesy poprzez publikacje, badania naukowe, konsulting, zasig mediw i owiat publiczn. W ramach Forum Bliskowschodniego, Dr. Pipes stworzy "flagowe" czasopismo The Middle East Quarterly oraz stowarzyszenie Campus Watch (www.campus-watch.org), ktrych celem jest zarwno krytyka jak i podnoszenie poziomu studiw w problematyce Bliskiego Wschodu.

Kliknij tu aby obejrze due zdjeci Daniela Pipesa, nadajce si do druku.

Wszystkie materiały na tej stronie © 1968-2024 Daniel Pipes.